فهرست مقالات


طراحی برای تغییر رفتار بخش سوم (رویکرد استفان وندل)

طراحی برای تغییر رفتار بخش سوم (رویکرد استفان وندل)

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۱۸ آبان ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
هوش مصنوعی در طراحی - بخش سوم

هوش مصنوعی در طراحی - بخش سوم

مولف : امیرعلی ارشادی, امیرحسین نوری فرد | تاریخ : ۰۵ آبان ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
تأثیر طراحی بسته‌بندی محصولات غذایی بر جلب توجه مشتری با استفاده از تکنولوژی ردیابی حرکات چشم (قسمت دوم)

تأثیر طراحی بسته‌بندی محصولات غذایی بر جلب توجه مشتری با استفاده از تکنولوژی ردیابی حرکات چشم (قسمت دوم)

مولف : فاطمه قربانی | تاریخ : ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
علوم شناختی در پس بازی‌های رایانه‌ای (بخش سوم)

علوم شناختی در پس بازی‌های رایانه‌ای (بخش سوم)

مولف : هاله بشردوست | تاریخ : ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
معیارهای مؤثر در ارتقای خلاقیت در طراحی فضاهای آموزشی (بخش دوم)

معیارهای مؤثر در ارتقای خلاقیت در طراحی فضاهای آموزشی (بخش دوم)

مولف : ملیکا محسنی نژاد | تاریخ : ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
هوش مصنوعی در طراحی - بخش دوم

هوش مصنوعی در طراحی - بخش دوم

مولف : امیرعلی ارشادی, امیرحسین نوری فرد | تاریخ : ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
طراحی رفتار - بخش دوم

طراحی رفتار - بخش دوم

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۳۰ تیر ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
علوم شناختی در پس مطالعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای - بخش دوم

علوم شناختی در پس مطالعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای - بخش دوم

مولف : هاله بشردوست | تاریخ : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
تأثیر طراحی بسته¬بندی محصولات غذایی بر جلب توجه مشتری با استفاده از تکنولوژی ردیابی حرکات چشم

تأثیر طراحی بسته¬بندی محصولات غذایی بر جلب توجه مشتری با استفاده از تکنولوژی ردیابی حرکات چشم

مولف : فاطمه قربانی | تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
کاربست هوش مصنوعی در طراحی

کاربست هوش مصنوعی در طراحی

مولف : امیرعلی ارشادی, امیرحسین نوری فرد | تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
معیارهای مؤثر در ارتقای خلاقيت در طراحی فضاهاي آموزشی

معیارهای مؤثر در ارتقای خلاقيت در طراحی فضاهاي آموزشی

مولف : ملیکا محسنی نژاد | تاریخ : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
طراحی برای تغییر رفتار

طراحی برای تغییر رفتار

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
علوم شناختی در پس مطالعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای

علوم شناختی در پس مطالعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای

مولف : هاله بشردوست | تاریخ : ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
مطالعه بیشتر
مهارت خود کنترلی و مسائل مربوط به طراحی بازی های ویدئویی در این زمینه-بخش دوم

مهارت خود کنترلی و مسائل مربوط به طراحی بازی های ویدئویی در این زمینه-بخش دوم

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
طراحی‌شناختی-عصبی؛ به مثابه‌ی یک حرفه

طراحی‌شناختی-عصبی؛ به مثابه‌ی یک حرفه

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۰۶ مهر ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
مهارت خود کنترلی و مسائل مربوط به طراحی بازی های ویدئویی در این زمینه-بخش اول

مهارت خود کنترلی و مسائل مربوط به طراحی بازی های ویدئویی در این زمینه-بخش اول

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۰۵ مهر ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
عناصر سازنده توجه بصری در طراحی معماری با استفاده از ردیابی چشم

عناصر سازنده توجه بصری در طراحی معماری با استفاده از ردیابی چشم

مولف : فاطمه صادقی | تاریخ : ۰۵ مهر ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
ارتباط استعاره مفهومی و طراحی شناختی

ارتباط استعاره مفهومی و طراحی شناختی

مولف : هدی سلطانی | تاریخ : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
استفاده از کتاب الکترونیکی تعاملی در آموزش اوریگامی دبستان: تحلیل تاثیر آن بر میزان یادگیری، انگیزه یادگیری و بار شناختی

استفاده از کتاب الکترونیکی تعاملی در آموزش اوریگامی دبستان: تحلیل تاثیر آن بر میزان یادگیری، انگیزه یادگیری و بار شناختی

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۲۷ تیر ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
معرفی استراتژی طراحی متمرکز بر زنان  (FDS) برای طراحی دستگاه های مراقبت درمانی

معرفی استراتژی طراحی متمرکز بر زنان (FDS) برای طراحی دستگاه های مراقبت درمانی

مولف : فاطمه صادقی | تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
تاثیر نواحی بصری قشر مخ در طراحی شناختی محصولات  و سطوح رابط کاربری

تاثیر نواحی بصری قشر مخ در طراحی شناختی محصولات و سطوح رابط کاربری

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
تاثیرات ساخت مدل های اوریگامی بر کودکان دارای ناتوانی

تاثیرات ساخت مدل های اوریگامی بر کودکان دارای ناتوانی

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
تفکر طراحی و علوم نظامی (بخش دوم)

تفکر طراحی و علوم نظامی (بخش دوم)

مولف : حمید رضا صادق نژاد تبریزی | تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
نقش تفاوت های جنسیتی در خواندن زبان بدن

نقش تفاوت های جنسیتی در خواندن زبان بدن

مولف : فاطمه صادقی | تاریخ : ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
مطالعه علوم اعصاب مصرف کننده از ترجیحات مقصد(سفر) آگاهانه و ناخودآگاه

مطالعه علوم اعصاب مصرف کننده از ترجیحات مقصد(سفر) آگاهانه و ناخودآگاه

مولف : مصطفی عسگری نژاد | تاریخ : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
تفکر طراحی و علوم نظامی

تفکر طراحی و علوم نظامی

مولف : حمید رضا صادق نژاد تبریزی | تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
طراحی شناختی فراتر از طراحی

طراحی شناختی فراتر از طراحی

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
کانسی : کمیّت‌بردار کردن احساس کاربر از محصول

کانسی : کمیّت‌بردار کردن احساس کاربر از محصول

مولف : علی داس مه | تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
کمک به طراحان جوان در زمینه طراحی برای کودکان: ارزیابی اسباب بازی ها و ارزش های مدنظرِ کودکان

کمک به طراحان جوان در زمینه طراحی برای کودکان: ارزیابی اسباب بازی ها و ارزش های مدنظرِ کودکان

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
بررسی اثرات سالمندی بر عملکرد شناختی حافظه کاری و و راهکارهای طراحی در جهت بهبود آن

بررسی اثرات سالمندی بر عملکرد شناختی حافظه کاری و و راهکارهای طراحی در جهت بهبود آن

مولف : مهری تقی زاده انور | تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
شش تکنیک مهم روانشناسی ترغیب در طراحی رابط کاربر مراکز خرید اینترنتی

شش تکنیک مهم روانشناسی ترغیب در طراحی رابط کاربر مراکز خرید اینترنتی

مولف : فاطمه صادقی | تاریخ : ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
علوم اعصاب مصرف کننده: ارزیابی پاسخ مغز به محرک های بازاریابی با استفاده از EEG و ردیاب چشم

علوم اعصاب مصرف کننده: ارزیابی پاسخ مغز به محرک های بازاریابی با استفاده از EEG و ردیاب چشم

مولف : مصطفی عسگری نژاد | تاریخ : ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
مطالعه بیشتر
طراحی یک بازی موبایل بر اساس اصول هنر درمانی برای کاهش استرس

طراحی یک بازی موبایل بر اساس اصول هنر درمانی برای کاهش استرس

مولف : زینب کارشناس | تاریخ : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
مطالعه بیشتر
مفهوم تفکر طراحی در گفتمان مدیریت

مفهوم تفکر طراحی در گفتمان مدیریت

مولف : حمید رضا صادق نژاد تبریزی | تاریخ : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
مطالعه بیشتر
از شناخت طراحی تا طراحی شناختی

از شناخت طراحی تا طراحی شناختی

مولف : شقایق چیت‌ساز | تاریخ : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
مطالعه بیشتر
مروری بر رویکردهای SIP و SIT

مروری بر رویکردهای SIP و SIT

مولف : علی داس مه | تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
مطالعه بیشتر