نشست‌های انجمن


طراحی رفتار موج آینده نوآوری

طراحی رفتار موج آینده نوآوری

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
طراحی برای تحول

طراحی برای تحول

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ تا ۲۱
جزئیات
معماری عصب محور و نوروتکچر

معماری عصب محور و نوروتکچر

تاریخ برگزاری : ۲ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
نورومارکتینگ : از آکادمی تا بازار کار

نورومارکتینگ : از آکادمی تا بازار کار

تاریخ برگزاری : ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
یادگیری آماری و طراحی منو

یادگیری آماری و طراحی منو

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت از دانشگاه تا صنعت

علوم شناختی - طراحی و خلاقیت از دانشگاه تا صنعت

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
کلاس‌های طراحی رشته طراحی و خلاقیت شناختی

کلاس‌های طراحی رشته طراحی و خلاقیت شناختی

تاریخ برگزاری : از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پنج‌شنبه‌ها ‌ ۹ الی ۱۳
جزئیات
هفته آگاهی از مغز

هفته آگاهی از مغز

تاریخ برگزاری : ۸ الی ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ تا ۲۱
جزئیات
دیزاین و تاثیر آن بر کسب و کارها

دیزاین و تاثیر آن بر کسب و کارها

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
بازی‌وار سازی

بازی‌وار سازی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
تجربه کاربری چگونه طراحی می‌شود؟

تجربه کاربری چگونه طراحی می‌شود؟

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
انسان شناسی برای طراحی

انسان شناسی برای طراحی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
آشنایی با نوروبیولوژی هنر و ادراک زیبایی

آشنایی با نوروبیولوژی هنر و ادراک زیبایی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
دیزاین داده‌محور، از کشف تا خلق

دیزاین داده‌محور، از کشف تا خلق

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
 طراحی تعامل و تجربه

طراحی تعامل و تجربه

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ تا ۲۱
جزئیات
طراحی سلامت

طراحی سلامت

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ٣١ شهریور ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹ الی ۲۰
جزئیات