ثبت نام در نشست هفته آگاهی از مغز

زمان برگزاری : ۸ الی ۱۴ ام اسفند ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱