ثبت نام در نشست طراحی رفتار موج آینده نوآوری

زمان برگزاری : چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱