ثبت نام در نشست نورومارکتینگ : از آکادمی تا بازار کار

زمان برگزاری : ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱