نشست‌های انجمن


کلاس‌های طراحی رشته طراحی و خلاقیت شناختی

کلاس‌های طراحی رشته طراحی و خلاقیت شناختی

تاریخ برگزاری : از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پنج‌شنبه‌ها ‌ ۹ الی ۱۳
جزئیات
هفته آگاهی از مغز

هفته آگاهی از مغز

تاریخ برگزاری : ۸ الی ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ تا ۲۱
جزئیات
دیزاین و تاثیر آن بر کسب و کارها

دیزاین و تاثیر آن بر کسب و کارها

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
بازی‌وار سازی

بازی‌وار سازی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
تجربه کاربری چگونه طراحی می‌شود؟

تجربه کاربری چگونه طراحی می‌شود؟

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
انسان شناسی برای طراحی

انسان شناسی برای طراحی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
آشنایی با نوروبیولوژی هنر و ادراک زیبایی

آشنایی با نوروبیولوژی هنر و ادراک زیبایی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
دیزاین داده‌محور، از کشف تا خلق

دیزاین داده‌محور، از کشف تا خلق

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
جزئیات
 طراحی تعامل و تجربه

طراحی تعامل و تجربه

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ تا ۲۱
جزئیات
طراحی سلامت

طراحی سلامت

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ٣١ شهریور ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹ الی ۲۰
جزئیات