بازی‌وار سازی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱


درباره این نشست

در دنیای امروز محصولات برای کاربران طراحی می‌شوند تا زندگی و تعامل با دنیای اطراف را راحت نمایند. بدون تردید در زنجیره میان انسان و محصولات طراحان نقش واسطان کلیدی برای طراحی محصولات برای کاربران را برعهده دارند. بسیاری از کسب و کارها برای افزایش مخاطبان و کاربران خود، برای تغییر فرهنگ سازمانی یک شرکت از یک سو و تغییر رفتار کاربران از سوی دیگر، برای اضافه کردن کمی‌ سرگرمی ‎به محصول، یا فرهنگ، یا برای کاهش حوصله سر بر بودن یک فرایند به دنبال بازی وار کردن آن هستند.

به طور ساده می‌توان گفت که گیمیفیکیشن/بازیوارسازی استفاده از المانهای یک بازی در بستری است که به خودی خود بازی نیست. شرکت‌ها و طراحان بسیاری از فرآیندها و رفتارها را در غالب بازیوار سازی به مخاطبان خود آموزش می‌دهند و از رهگذر این رویکرد اثربخشی آموزش را برای کاربران خود تسریع کرده و منجر به تغییر رفتار اثربخش می‌شوند. با توجه به این مهم که طراحی رفتار یکی از وظایف اصلی طراحان شناختی است، در نشست دهم سلسله نشست‌های انجمن علمی طراحی و خلاقیت، با علیرضا رنجبر همراه می‌شویم تا بازیوار سازی را بشناسیم و از میزان اثربخشی آن بر طراحی کسب‌وکارها آگاه شویم.گزارش نشست


 
سایر نشست‌ها


هفته آگاهی از مغز

هفته آگاهی از مغز

تاریخ برگزاری : ۸ الی ۱۴ ام اسفند ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
مطالعه بیشتر
طراحی رفتار موج آینده نوآوری

طراحی رفتار موج آینده نوآوری

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
مطالعه بیشتر