تجربه کاربری چگونه طراحی می‌شود؟

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۲۰ الی ۲۱


درباره این نشست

طراحی تجربه کاربر (UX  ‏فرآیندی است که طراح یا تیم‌های طراحی از آن برای خلق محصولاتی و خدماتی استفاده می‌کنند که تجربیات معنی‌دار و مرتبط را برای کاربران فراهم می‌کنند. این شامل طراحی کل فرآیند یکپارچه‌‌سازی محصول، از جمله جنبه‌های برندینگ، طراحی، قابلیت استفاده و عملکرد است. طراحان UX در نظر می‌گیرند که کاربر چرا، با چه انگیزهای و چگونه از محصول استفاده می‌کنند. 

طراحان شناختی بعنوان یکی خالقین محصولات، خدمات و تجربیات قادرند که بعنوان پژوهشگر و کنشگر طراحی تجربه در تیمهای طراحی حضور داشته باشند. این طراحان با تکیه بر داده‌های شناختی که از کاربران استخراج می‌نمایند گامی مؤثر در مطالعات کاربر برداشته و این قابلیت را دارند که تجربیات معنادارتر و لذت‌بخشتری برای کاربران ایجاد نمایند.

در نهمین نشست از دورهمی‌های انجمن علمی طراحی‌شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی با حامد بیدی همراهیم تا بدانیم تجربیات کاربری چگونه طراحی می‌شود و طراحان برای خلق تجربه موفق کاربری باید چگونه عمل نمایند.گزارش نشست


 
سایر نشست‌ها


هفته آگاهی از مغز

هفته آگاهی از مغز

تاریخ برگزاری : ۸ الی ۱۴ ام اسفند ماه ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
مطالعه بیشتر
طراحی رفتار موج آینده نوآوری

طراحی رفتار موج آینده نوآوری

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ الی ۲۱
مطالعه بیشتر